Dakloosheid in Europa

Het European Social Policy Network (ESPN) bracht een studie (*1) uit over dakloosheid in Europa. ESPN werd in 2014  opgericht door de Europese Commissie om haar “kwalitatieve,  tijdige en onafhankelijke… Read more …

CALL: Socialise Housing across Europe!

The worsening housing problems in European cities are an important part of the general EU crisis. The EU treaties guarantee the free movement of capital (Art. 26 & 63 TFEU),… Read more …

Oproep: socialiseer huisvesting in heel Europa!

De steeds groter wordende huisvestingsproblemen in Europese steden vormen een belangrijk onderdeel van de algemene EU-crisis. De EU-verdragen garanderen het vrije verkeer van kapitaal (artikelen 26 en 63 VWEU), de… Read more …