Over vakbonden, extreem rechts en huisvesting

Op de bijeenkomst in Berlijn (juni 2019) van de European Action Coalition for the Right to Houising and the City werd deze conferentie van Europese vakbonden genoemd, waar Europese vakbonden de groeiende invloed van extreemrechtse krachten bespraken en hoe daarmee om te gaan.

De conferentie werd op 23 januari 2019 in Brussel georganiseerd door het EVV en hun onderzoeks- en opleidingsinstituut ETUI. Meer informatie vindt u hier.

FNV heeft een verslag gemaakt van het evenement, dus in het Nederlands.

Een van de vele bevindingen, conclusies en aanbevelingen was dat de vakbonden zich zouden moeten inzetten voor fatsoenlijke huisvesting voor iedereen, want dat is een van de bronnen van ontevredenheid van burgers, waardoor sommigen van hen afglijden naar extreemrechts voor ‘oplossingen’.

Zoals geschreven in het FNV-rapport: “Vakbonden moeten zichzelf beschouwen als waardengemeenschappen – dus niet alleen als dienstverlenende organisaties voor individuele belangenbehartiging – en ernaar streven dit duidelijk te maken in hun interne en externe communicatie. Dit omvat niet alleen een duidelijke opstelling tegen racisme en fascisme, maar ook een eis voor fatsoenlijke huisvesting, scholen, ziekenhuizen en openbare diensten en economische gelijkheid tussen mensen, landen en regio’s.”

Zie voor details over de conferentie en sprekers en hun papers op de website van ETUI