Oproep voor een demonstratie op 6 april 2019 om deel te nemen aan de actieweek vanaf 27.03. tot 06.04. en/of uitingen van solidariteit daarmee…

(vertaling van een Pamflet van Duitse activistische huisvestingsgroepen, het origineel is hier te vinden (Duits pdf) en hier (Engels pdf)

De huurwaanzin wordt steeds erger. Mensen worden door stijgende huren uit hun buurt gedreven en ontruimd. Buurtcentra, winkels en hele buurten worden vernield. Mensen vriezen dood, terwijl er huizen leeg staan. Maar het laatste jaar stond ook in het teken van talrijke protesten en acties die ons moed geven: 25.000 mensen hebben in april 2018 in Berlijn strijdbaar gedemonstreerd tegen hoge huren en verdrijving, ontelbare huurders hebben zich georganiseerd rond hun woonblokken, leegstaande woningen werden bezet en ontruimingen werden geblokkeerd.

In Kreuzberg hebben buurtinitiatieven uit de hele wereld voor het eerst de komst van een Google-campus verhinderd. Gesterkt door deze successen mobiliseren we dit jaar opnieuw voor een demonstratie in Berlijn. Ook in vele anderen steden zal op deze dag tegen huurgekte en verdrijving worden gedemonstreerd!

de markt

veroorzaakt

armoede

De sociale ongelijkheid bij woonomstandigheden en levensonderhoud is geen natuurwet. Het is het resultaat van het vermarkten van onze basisbehoeften. Daarom trekken we samen op naar de Berlijnse vastgoedbeurs (Immobilienmesse), om te laten zien dat wonen geen handelswaar is – maar een mensenrecht!

De stad van de stijgende huurprijzen waarin dat wat iedereen nodig heeft, het eigendom is van weinigen, daar tegenover zetten we onze samenwerking, onze diversiteit en solidariteit.

Wij willen een stad:

• die geen businessmodel is, maar leefomgeving voor iedereen – ongeacht afkomst, taal, leeftijd

of handicap,

• waarin huizen gebouwd worden om in te wonen, niet om winst mee te maken

• waarin niemand in noodopvang, tehuizen of op straat hoeft te leven,

• en waarin de leefruimte, grond en natuur gemeenschappelijke eigendom is.

Sociaal

is

zinnig

Demonstreer op 06 april 2019, neem deel aan de Actiedagen van 27 maart tot 06 april

en / of toon je solidariteit met de beweging!

Samen kunnen we wat in beweging zetten!

Laten we ons verzetten!

Wonen is een mensenrecht!

https://mietenwahnsinn.info/